autismepsykologen.dk

ASPERGERS SYNDROM / AUTISME


Aspergers Syndrom (AS) / autisme (ASF) handler om en speciel måde at opleve og være i verden på:

• Man har ofte en lidt anderledes måde at kommunikere med andre på – f.eks.  måden at udtrykke sig på med ord, bruge stemmen på, bruge øjenkontakt, ansigt og hænder under en samtale.


• Man er tilbøjelig til at tænke og argumentere temmelig logisk / rationelt, ind imellem nærmest som en kontraktjurist.


• Man kan opleve, at det ikke er så let at forstå, hvad andre mener, eller hvorfor de gør, som de gør.


• Ens samspil med andre er ikke som de flestes – man foretrækker få, bestemte (måske faglige / 'saglige') emner, er ikke så glad for small-talk, kan fejlbedømme situationer og andres følelser.


• Man har en anden måde at fokusere på – ofte intenst, og nogle gange med usædvanlige emner. Man er ofte opmærksom på detaljer, som andre ikke fanger eller ikke anser for relevante.


• Man sanser både omverdenen og sig selv anderledes – ikke mindst, når det gælder lyde, fornemmelsen af ens egen krop og ens egne følelser.


• Man har det ofte bedst, når ting ikke bliver lavet meget om (især pludseligt), når man kan forudse, hvad der skal ske, og når ting er på samme måde – måske også visse af ens bevægelser.

• Andre mennesker kan virke noget følelsesstyrede og måske lidt dramatiske / 'overdrevne' i deres væremåde og talestil.


• Andre lader til ofte at 'tænke med følelserne' (og en del gange overfortolke andres følelser og motiver), og måske have svært ved at forstå (og holde sig til) logik.


• Andre mennesker kan have svært ved at forstå - og let ved at misforstå - hvad man mener.


• Andre mennesker kan bruge meget tid på at tale om ting, der kan virke ret ubetydelige eller ensformige. Samtidig lader de til at have en nærmest magisk radar for, hvad der er 'det rigtige' at sige og gøre (selv sammen med folk, de slet ikke kender), og for andres følelser.


• Andre lader til at kunne have svært ved at fokusere, og til at springe fra emner eller opgaver, før man er færdig. De kan virke 'sjuskede' med detaljer, og de kan have svært ved at følde dagsordener.


• Andre lader til altid at vide (og tale med hianden om), hvordan de har det, og de bliver sjældent generet af lyde, andres tale etc.


• Andre lader til at have let ved - og ofte have det sjovt med - at følge pludselige indskydelser, og at lade være med at lægge planer for, hvad de skal hvornår. 

Det føles som at være antropolog på Mars.

(Temple Grandin)         

Læs mere:

BØRNENE - SET UDEFRA

Som forældre til børn/unge med AS(F) har man ofte oplevet ting som disse:

• Måske en ubestemmelig følelse af, at ens barn er anderledes (hvilket pædagoger/lærere måske ikke har opdaget).

• En fornemmelse af, at ens barn ser ud til at have ”flere aldre” på én gang – en biologisk, en følelses-mæssig og en tankemæssig.

• Barnet har søvnproblemer, og kommer let til at vende rundt på nat og dag.

• Barnet reagerer kraftigt på f.eks. (visse) lyde, visse slags tøj, en del mad.

• Barnet bliver voldsomt stresset af, at planer bliver ændret/ting ikke bliver som forventet.

• Barnet kan få voldsomme, følelsesmæssige ”anfald” tilsyneladende uden grund.

• Forventninger / krav kan give ”anfald” eller uløselige konflikter.

• Situationer med mange mennesker og store steder kan udløse mange problemer – selv, hvis det er knap så ukendte mennesker, f.eks. ved familiefrokoster.

• Det er svært at finde ud af, hvad man skal gribe og gøre i som opdrager.

PARFORHOLD

Der er mange myter om AS(F) - herunder, at mennesker med AS(F) ikke kan eller vil indgå i parforhold. Dette gælder kun for ganske få - resten både ønsker en partner og har meget at byde på. Men det betyder ikke, at alting går let, for især hvis den ene part har AS(F) og den anden ikke har, er der meget, der skal lirkes på plads, før man forstår hinanden.

 • Den ene er måske mere til knus og kram, mens den anden bedst giver og oplever kærlighed, når man gør ting for hinanden.
 • Den ene har måske meget mere brug for alenetid end den anden.
 • Den ene er måske meget mere til store familiefester og middage med venner end den anden, som oplever stor stress ved disse ting.
 • Den ene har måske brug for meget mere planlægning end den anden.
 • Den ene er ofte meget mere følsom over for lyd og mange mennesker end den anden.
 • Den ene forstår netop ofte verden, situationer og andre mennesker ved logik og analyser, mens den anden har brug for at mærke og føle.
 • Hver part kan måske føle, at de signalerer tydeligt til den anden, uden at dette bliver opfattet.
 • De "almindelige" parforholdsspørgsmål om rollefordeling (herunder mellem køn), intimitet, økonomi, børn etc. bliver endnu mere udfordrende end ellers.
 • Den ene part er ofte meget mere sårbar over for stress, angst og depression end den anden.


Med andre ord bliver forventninger og kommunikation meget, meget afgørende - men samtidig også så krævende, at man let kan føle, at man har brug for tolkebistand for at forstå hinanden og lære et nemmere samspil.

PROFESSIONELLE

Mange professionelles vej ind i AS(F)-området er startet med fokus på de mere tydelige kendetegn (læs: de diagnostiske kriterier) og i et vist omfang også på, hvordan man bedst reducerer personens symptomer.

Efterhånden bliver man klar over, at sidstnævnte mål bedst opnås ved at reducere mængden og styrken af stressorer – hvilket både handler om rammerne (inkl. omgivende lyde, antal mennesker i nærheden samt krav) og om at erkende, at en ikke uvæsentlig del af autisme er, at man – set med omgivelsernes øjne – blandt andet er ”strategiforstyrret” (som Kirsten Callesen med et fremragende udtryk har forståeliggjort situationen).

Man bliver også klar over, at mange mennesker med AS(F) faktisk er langt mindre påfaldende i symptombilledet end ”Rain Man” – og at alene spørgsmålet om øjenkontakt og AS(F) er noget mere kompliceret, end traditioner og myter har antydet.


I virkeligheden har man brug for at blive ført nogle etager dybere i forståelsen – helt ned i maskinrummet, hvor man kan få åbnet for den erkendelse, at AS(F) ikke blot er et sæt defekter, men handler om en fundamentalt anderledes måde at være i verden på, og derfor en anderledes måde at forstå tilværelsen og udvikle livsværdier på.

Det er først, når dette trin er nået, at man begynder at udvikle evnen til i glimt at kunne ”tænke som en person med AS(F)”:

 • at kunne indleve sig i det autistiske mindset;
 • at forstå, hvorfor der er forskel på, hvad mennesker med og uden AS(F) stresses af (og glædes over!);
 • at forstå, hvorfor mennesker med AS(F) faktisk oplever mennesker uden AS(F) som samspils-, kommunikations- og fokusforstyrrede (!). 

Sådanne oplevelser  er ikke lette at håndtere – hverken for mennesker med AS(F), for pårørende eller for professionelle – specielt, fordi omgivelserne langt fra altid er forstående, men i stedet bagatelliserer ens situation og udfordringer.

Det er her, adgangen til relevant viden og erfaringer både virker forløsende og kan anvise veje frem – på mange planer.

Du kan bestille tid hos Christian ved «Tidens Psykologer» (Tlf. 22 10 22 22) i Odense, hvor han arbejder, hvis du ønsker:

 • Afklarende samtaler (Kan jeg/mit barn have AS(F)?)
 • Rådgivende samtaler (Hvordan kan jeg forstå mit liv med AS(F)/ få det til at hænge bedre sammen?)
 • Terapi (Jeg kæmper med min AS(F)/angst/depression/traumer fra fortiden [f.eks. mobning/svigt] ...)
 • Par- og familieterapi/-rådgivning (Hvordan bliver vores parforhold/familie med AS(F) mere harmonisk?)
 • Supervision (Jeg arbejder med mennesker med AS(F) - og vil gerne blive endnu bedre til det)


 NB: Christian er også tilgængelig via krypteret videoforbindelse og telefon!


Christian A. Stewart-Ferrer er klinisk psykolog i privat praksis – tildelt autorisation af Psykolognævnet og undervisningskompetence i psykologi af Undervisningsministeriet.

 • Han er specialist- og supervisor-uddannet (svarende til speciallæge/specialpsykolog) i dels psykoterapi, dels klinisk børne- og ungdomspsykologi.
 • Han er klinisk sexolog (DACS) - med særligt fokus på kønsidentitet og seksualitet i relation til AS(F).
 • Desuden er han gæsteforsker ved FEA (Forskningsenheden for Almen Lægelig Praksis) på Syddansk Universitet - og tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialministeriet).
 • I mange år har han arbejdet som psykolog med børn, unge og voksne med Aspergers Syndrom /autisme – både i form af udredning, afklaringssamtaler, selvudviklingsforløb, traumebehandling  og terapi, samt rådgivning, sparring, supervision og undervisning til pårørende og professionelle.
 • Han har selv Aspergers Syndrom (og ADHD) og beskriver ind imellem sit virke som Muggle Relations Officer ;-) .
psykolog Christian A. Stewart-Ferrer